Зовнішнє незалежне оцінювання

 

Путівник учасника НМТ-2023

 

нмТ - 2023: календар проведення

 

 

ДЕМОНСТРАЦІЙНИЙ ВАРІАНТ

НАЦІОНАЛЬНОГО МУЛЬТИПРЕДМЕТНОГО ТЕСТУ 2023

ІСТОРІЯ

 

ДЕМОНСТРАЦІЙНИЙ ВАРІАНТ

НАЦІОНАЛЬНОГО МУЛЬТИПРЕДМЕТНОГО ТЕСТУ 2023

Українська мова

 

ДЕМОНСТРАЦІЙНИЙ ВАРІАНТ
НАЦІОНАЛЬНОГО МУЛЬТИПРЕДМЕТНОГО ТЕСТУ 2023

 МАтематика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 План заходів 

ліцею з дошкільним підрозділом с. Лісова Лисіївка  

                  щодо покращення результатів ЗНО-2023                      

№ з/п

Назва закладу загальної середньої освіти

Захід, запланований у закладі ЗСО

Дата/ терміни проведення заходу

Очікувані результати від заходу

Адреса сайту закладу

та дата розміщення на ньому плану

1

Ліцей з дошкільним підрозділом 

с. Лісова Лисіївка

Ознайомлення з нормативними документами щодо організації та про-ведення ЗНО-2023

Постійно

Ознайомлення з особливостями проведення ЗНО у 2023 році

lis.kledu.vn.ua

 

2

 

Розміщення на сайті закладу норматив-них документів щодо організації та проведення ЗНО – 2023

Постійно

Ознайомлення з особливостями проведення ЗНО у 2023 році

 

3

 

На нараді розгляну-ти питання:

·  результати мультипредметного тесту за 2022 рік

Листопад

Аналіз результатів ЗНО за минулий рік

 

4

 

На засіданнях шкільного методичного об’єднання вчителів природничо – математичного і гуманітарного циклів розглянути  наступні питання:

·  обговорення заходів щодо підвищення якості проходження ЗНО- 2023 по предметах;

·  затвердження заходів щодо підвищення якості проходження ЗНО- 2023 по предметах

Листопад

Розробка, обговорення та затвердження заходів щодо покращення результатів ЗНО

 

5

 

Проведення бать-ківських зборів на тему: «Організація ЗНО у 2023 році»

Листопад-грудень

Роз’яснення батькам особливостей проведення ЗНО-2023 та проведення пробного ЗНО

 

6

 

Проведення комп’ютерного тестування на уроках української мови та літератури, історії, біології, географії, англійської мови, математики. Виконання тестових завдань в онлайн – режимі

Протягом року

Учні розв’язують типові завдання з генетики, розпіз-нають біологічні об’єкти.

Учні здійснюють синтаксичний і пунктуаційний аналіз речень, володіють нормами літературної вимови, орфографічними нормами, доречно використовують у мовленні лексичні одиниці. Учні будують математичні моделі реальних об‘єктів, процесів та явищ.

Виконують математичні розрахунки, перетворення виразів, будують і аналізують графіки.

Досліджують та розв’язують рівняння, нерівності та їх системи. Знаходять кількісні характеристики геометричних фігур, розв’язують комбінаторні задачі. Аналізують інформацію, що подана в графічній, табличній, текстовій та інших формах.

Учні розв’язують тестові завдання різних рівнів складності, знаходять та аналізують інформацію за картами атласу

 

7

 

Участь у районних інструктивно - методичних вебінарах для педагогів з предметів, що виносяться на ЗНО у 2023 році

Згідно графіка

Підвищення кваліфікації вчителів-предметників

 

8

 

Оформлення куточка «Готуємося до ЗНО-2023»

Грудень

Ознайомлення з особливостями проведення ЗНО у 2023 році

 

9

 

Складання графіку проведення індивідуальних консультацій для учнів по навчальних предметах

Січень

Складання графіку проведення вчителями-предметниками консультацій для учнів 11 класу

 

10

 

Забезпечення підготовки учнів до ЗНО на різних етапах уроку:

 

·  під час вивчення нового матеріалу,

·  під час перевірки знань;

·  для закріплення вивчення нового матеріалу;

·  як домашні завдання та в позаурочний час

Протягом року

Учні створюють власні діалогічні та монологічні висловлювання, виконують письмові роботи відповідно до українського правопису. Самостійно будують послідовні, повні тексти, враховуючи комунікативне завдання, висловлюють власну думку, певним чином аргументують різні погляди на проблему.

Учні характеризують закони  Г. Менделя, порівнюють рослинну і тваринну клітину, порівнюють органели клітини.

Учні уміють виділяти явища одиничні, конкретні серед загальних, уміють робити узагальнення

 

11

 

Введення у контрольні та самостійні роботи завдань у тестовій формі із матеріалів ЗНО минулих років

Протягом року

Повторення та закріплення навчального матеріалу

 

12

 

Проведення предметних тижнів з історії, математики

Канікуляр- ний період

Повторення та закріплення навчального матеріалу

 

13

 

Посилення контролю за якістю виконання домашніх завдань

Протягом року

Систематичне виконання домашнього завдання по предметах

 

14

 

Проведення моніторингу знань учнів 11 класу з української мови та літератури, історії, біології, географії, англійської мови, математики

Квітень

Учні роблять висновки про цінність і самоорганізацію живих систем.

Учні доречно використовують в мовленні різні частини мови, дотримуються норм літературної вимови, українського правопису, знають твори вивчених письменників, вміють їх аналізувати.

Учні знають і називають об’єкти вивчення географії, розуміють зміст географічних понять. Учні використовують властивості похідної та інтегралу до розв’язування задач, обчислюють ймовірність випадкових подій та розв’язують найпростіші комбінаторні задачі.

 

 

 

Всі новини

Контакти