Прозорість та інформаційна відкритість

Мова освітнього процесу - державна (українська)

 

Правила прийому дітей до закладу освіти

   Основними нормативно-правовими актами, що регулюють питання зарахування дітей до загальноосвітніх навчальних закладів є:

·  Закон України «Про загальну середню освіту» (стаття 18);

·   Положення про загальноосвітній навчальний заклад (пп.18-26);

· Інструкція про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 №389, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 04.07.2003 за №547/7868;

·  Наказ МОНУ від 07.04.2005 №204 «Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів»

   Зарахування учнів до закладу здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом його керівника. Зарахування здійснюється без проведення конкурсу (п.7, ст.18 Закону України «Про загальну середню освіту») і, як правило, відповідно до території обслуговування.

   Підставою для зарахування дитини є:

Закон України «Про загальну середню освіту» (стаття 18 пункт 2)

Положення про загальноосвітній навчальний заклад (пункт 22)

1. Заява  батьків або осіб, які їх замінюють;
2. Медична    довідка  встановленого  зразка (ФОРМА № 086-1/0, затверджена наказом МОЗ від 16.08.2010 № 682, зі змінами, внесеними наказом МОЗ від 23.05.2012 № 382).

 

3. Для зарахування учня до закладу батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка .

   Для зарахування дитини до 1 класу батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву на ім'я директора загальноосвітнього навчального закладу, копію свідоцтва про народження дитини та медичну картку встановленого зразка.

   До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років, які за результатами медичного обстеження не мають протипоказань для систематичного шкільного навчання.

 

Зарахування дітей до 2-11-х класів закладу

   Як правило, зарахування дітей до перевідних класів здійснюється за умови переводу дитини з одного навчального закладу до іншого. Підставою для зарахування дитини є:

·   заява батьків,

·   копія свідоцтва про народження дитини,

·   медична довідка встановленого зразка (ФОРМА № 086-1/0, затверджена наказом МОЗ від 16.08.2010 № 682, зі змінами, внесеними наказом МОЗ від 23.05.2012 № 382).

·   особова справа дитини,

·   свідоцтво про базову освіту та додаток до нього  (для учнів 10-11-х класів).

   Відповідно до п.22 Положення про загальноосвітній навчальний заклад для зарахування учня до закладу  батьки  або  особи,  які  їх замінюють,  подають заяву,  копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, особову справу, до навчального закладу III ступеня - документ про відповідний рівень освіти.

   У разі переходу учня з іншого навчального закладу для здобуття загальної середньої освіти у межах населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт навчання дитини в іншому навчальному закладі.

 

 

Правила поведінки учнів у закладі 

     І. Загальні правила

1.1. Правила поведінки учнів у закладі базуються на законах України, постановах Міністерства освіти і науки України та органів місцевого самоврядування, Статуті закладу. 

1.2. Учні приходять у заклад  за 15 хвилин до початку занять за розкладом, займають свої робочі місця, готують все необхідне навчальне приладдя до уроку.

1.3. Учні вітаються з працівниками навчального закладу, батьками та черговими учнями.

1.4. Школа – територія, на якій не місце будь-яким видам зброї, в тому числі ножам, вибуховим, вогненебезпечним речовинам, алкогольним напоям, цигаркам, наркотикам, токсичним речовинам.

1.5. Учні дотримуються правил техніки безпеки під час уроків, так і під час перерв.

1.6.  Учні не користуються  мобільними телефонами під час проведення уроків.

1.7. Пропуски учнем навчальних занять з поважної причини підтверджуються необхідними документами (медична довідка, офіційний запит зі спортивних секцій, записка від батьків).

1.8. Учні під час навчально-виховного процесу можуть залишити територію закладу лише  з дозволу адміністрації (класного керівника).

1.9. У разі захворювання учень відвідує сімейного лікаря, за показниками отримує звільнення від занять, інформує про це класного керівника.

1.10. Учні  бережуть  майно навчального закладу, зелені насадження на території, бережливо поводяться зі своїми речами та речами інших учасників навчально – виховного процесу. У разі знаходження загублених речей повідомляють адміністрацію закладу або класного керівника.

1.11. Учні проявляють повагу до старших, піклуються про молодших. Учні звертаються один до одного шанобливо. Школярі поступаються дорогою дорослим, старші школярі – молодшим, хлопчики – дівчаткам.

1.12. Учні  дбайливо ставляться до роботи технічного персоналу закладу, зберігають чистоту й порядок у туалетних кімнатах, коридорах, виконують санітарно-гігієнічні правила.

      ІІ. Поведінка учнів на уроках

2.1. Перед дзвоником учень  займає своє місце в класі, готує необхідні для уроку речі.

2.2. Запізнення учнів на заняття фіксуються у журналі щоденного контролю класу та у щоденнику учня.

2.3. Під час уроку учні зустрічають стоячи вчителя, членів адміністрації, гостей.

2.4. За кожним учнем класу на заняттях закріплюється постійне робоче місце. Учень має право пересідати на інше тільки з дозволу вчителя.

2.5. Під час уроку учень дотримується дисципліни й порядку, залишає своє робоче місце чистим.

2.6. Після закінчення занять учні встають після слів учителя «Урок закінчено». Виходити з класу слід спокійно, тільки з дозволу вчителя.

2.7. На уроки фізичної культури учні приходять у спортивній формі, спортивному взутті відповідно до сезону. Для переодягання у спортивному залі функціонують роздягальні.

2.8. Учні несуть відповідальність за збереження шкільних підручників.

2.9. Зошити учні ведуть чисто, охайно, у відповідності з вимогами орфографічного режиму, підписи мають відповідати встановленим зразкам.

2.10. Фізична конфронтація, залякування і знущання є неприпустимими формами поведінки. 

ІІІ. Поведінка учнів під час перерв 

3.1. Під час перерв учні 5-11-х класів переходять з одного навчального кабінету до іншого спокійно, без метушні й галасу.

3.2. Особливо уважними потрібно бути учням під час руху сходами. При пересуванні слід триматися правого боку, не слід  нехтувати правилами техніки безпеки.

ІV. Поведінка учнів поза закладом

4.1. Учні   мають бути ввічливими, коректними і доброзичливими, проявляти витримку й розуміння у стосунках.

4.2. Учні мають дотримуватися правил дорожнього руху та поведінки у транспорті, громадських місцях, побуті.

4.3. Дбайливо ставитися до природи, історичних пам’яток, власного здоров’я та здоров’я оточуючих.

4.4. Учень закладу повинен дотримуватися мовного етикету, не дозволяти нецензурних висловлювань.

V. Вимоги до зовнішнього вигляду учнів

5.1. Учень закладу повинен мати відповідний (діловий) зовнішній вигляд.

5.2. Учні не повинні носити яскраві аксесуари та дорогі прикраси, які заважають їм та відволікають увагу на уроці.

 

 

 

Наявність вакансій на 2021-2022 н.р.

    Інформатика - 10 год

 

 

 

 

Територія обслуговування

 

 

 

  Матеріально-технічне забезпечення навчального закладу

2021 - 2022 н.р.

Заклад засновано у 1976 році (будівля складається з 2-х поверхів, проектна потужність − 300 учнів)

Заклад намагається створити умови для роботи і навчання, відремонтувати та довести до норм та вимог сьогодення навчальні кабінети, оснастити школу новим сучасним обладнанням.

Кожен рік виконуються капітальні та косметичні ремонти, є висновки державної санітарно-епідеміологічної служби про відповідність приміщень вимогам санітарних норм і правил, дозвіл пожежної частини, протоколи замірів опори ізоляції електромережі.

У приміщенні школи 15 кабінетів.

Забезпеченість закладу меблями 45%. Більшість кабінетів і класних кімнат відповідає типовим перелікам та вимогам навчальних програм.

У закладі є комп'ютерний клас (7 комп'ютерів з операційною системою Windows, які підключені до мережі Інтернет). Також є мультимедійна та інтерактивна дошка, домашній кінотеатр, музичний центр.

Класні кімнати 1, 2 та 3  класу НУШ обладнані телевізорами, ноутбуками, багатофункціональними пристроями і ламінатором.

 

В 2019 році введено в експлуатацію спротивний майданчик зі штучним покриттям, спортивний комплекс "Workout".

Бібліотечний фонд закладу нараховує 4420 примірників. З них підручників - 1892.

 

 

Умови доступності для осіб з особливими освітніми потребами

1. Є пандус на вході до будівлі навчального закладу.

2. Широкі дверні прорізи, які відкриваються.

3. Наявність місця паркування автотранспорту для осіб з особливими освітніми потребами.

 

 

 

Освітні програми

 

 

Освітня програма І ступеня 

Освітня програма ІІ ступеня 

Освітня програма ІІІ ступеня

 

 

Положення про академічну доброчесність 

 

 

 

                   Положення про внутрішню систему

                        забезпечення якості освіти  

   

 

 Рівень навчальних досягнень за  2020-2021 н. р.

 

Клас

 

К – ть

учнів

Рівень навчальних досягнень

В

%

Д

%

С

%

П

%

4

5

6

7

8

9

10

11

9

6

6

7

4

6

6

5

 

 

3

0

1

1

0

0

0

0

 

 

33

0

17

14

0

0

0

0

 

 

4

4

1

3

1

4

3

3

 

 

45

66

17

43

25

66

50

60

 

 

2

1

4

3

2

1

3

1

22

17

66

43

50

17

50

20

 

 

0

1

0

0

1

1

0

1

 

 

0

17

0

0

25

17

0

20

 

 

  

    Проаналізувавши результати в таблиці можна зробити висновок, що рівень навчальних досягнень учнів дещо змінився. Показники високого та достатнього рівня за 2020 – 2021 навчальний  рік підвищились, а показники середнього і початкового рівня  зменшились порівняно з І семестром.

Якість знань учнів на І ступені становить :

  В  - 3 (33%)

 Д  - 4 (45%)

 С  - 2 (22%)

                                                          П  - 0 (0%)

                               на ІІ ступені становить :

 В  -  2  (7%)

  Д  - 13 (45%)

  С  - 11 (38%)

                                                          П  - 3  (10%)

                               на ІІІ ступені становить :

В  - 0 (0%)

 Д  - 6 (55%)

 С  - 4 (36%)

П  - 1 (9%)

Рівень навчальних досягнень по школі :

                                                         В  -  5  (10%)

  Д  - 23 (47%)

   С  - 17 (35%)

                                                         П  - 4 ( 8%)

 

 

 

Діагностика навчальних досягнень учнів 5-11 класів

 за 2020-2021 н.р.